Buro AnS(Adviserend & Sociaal) verzorgt professionele ondersteuning bij uw administratieve taken en geldzaken. Ons werkgebied ligt voornamelijk in Oost Nederland (Achterhoek, Twente, De Liemers, Arnhem en de Veluwe) maar ook daarbuiten zijn wij actief.

Wij zijn flexibel en breed onderlegd binnen bewindvoering, inkomensbeheer, budgetbegeleiding en op gebied van sociale voorzieningen en mentorschap en curatele. Onze kennis is up to date, adequaat en betrouwbaar.

Onze specialisatie is bewindvoering(met schulden) en mentorschap, laat u vrijblijvend informeren naar de vele mogelijkheden.

Voor mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen is mentorschap een beschermingsmaatregel . Het gaat dan vaak om mensen met een verstandelijke beperking, mensen met cognitieve en geheugenproblemen, zoals dementie/alzheimer en om mensen met psychiatrische problemen.
Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en gaat daarbij uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de cliënt.