Buro AnS bewindvoering, budgetbeheer, curatele en mentorschap.

 

Buro AnS is een financieel maatschappelijk zorgverlener op het gebied van bewindvoering, inkomensbeheer, budgetbeheer, curatele en mentorschap.
Buro AnS is aangesloten bij de erkende brancheverenigingen PBI voor professionele bewindvoerders en bij NBPM voor professionele mentoren.

Bel ons gerust voor meer informatie op 06-45594686 of stuur een email bericht naar info@buroans.nl.

 

Bewindvoering

Het beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die niet of niet meer in staat zijn hun financiën zelfstandig te regelen en hun vermogen te beschermen. De aangewezen professionele hulpverlener heet een bewindvoerder en zal door de Rechtbank in zijn taken worden benoemd.

Meer informatie

Mentorschap

De rechter kan een mentor benoemen als u niet meer zelf kunt beslissen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Deze kan daar dan over beslissen, zoveel mogelijk samen met u. Mentorschap beschermt u op het persoonlijke vlak.

Voor mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen is mentorschap een beschermingsmaatregel . Het gaat dan vaak om mensen met een verstandelijke beperking, mensen met cognitieve en geheugenproblemen, zoals dementie/alzheimer en om mensen met psychiatrische problemen.

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en gaat daarbij uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de cliënt..

Meer informatie

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer of budgetbeheer

Heeft u moeite om uw huishoudboekje op orde te houden, dan kan inkomens(budget)beheer ook wel iets voor u zijn.

Inkomensbeheer is bedoeld voor mensen die door een persoonlijke gebeurtenis het overzicht in hun financiën kwijt zijn geraakt. Dat kan door ziekte zijn, maar ook door verslaving, overlijden of echtscheiding.  Er is in dat geval hulp nodig op weer orde op zaken te stellen.

Hier vind u meer informatie over hoe we te werk gaan.

Onze Tarieven

In veel gevallen is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen via de bijzondere bijstand van uw gemeente. Als u aan de voorwaarden voldoet zullen wij deze bijstand voor u aanvragen.

Hier vind u een overzicht van onze tarieven

Downloads

Voor uw gemak hebben wij een aantal belangrijke documenten op deze website geplaatst die u gratis kunt downloaden

Klik hier voor een overzicht

Contact

Buro AnS Bewindvoering, curatele en mentorschap
Stenograaf 1
6921 EX Duiven

Postbus 121
6900 AC Zevenaar

Telefoon: 06-45594686
Zakelijk relaties kunnen een eigen toegangsnummer aanvragen.

Bereikbaar:
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur (behalve op feestdagen) onder telefoonnummer 06 – 45594686. Ook kunt u ons emailen: info@buroans.nl. Reactie binnen 2 werkdagen.