Op www.rechtspraak.nl staan de verschillende tarieven. De genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij een inkomen rond bijstandsniveau is het mogelijk een beroep te doen op de bijzondere bijstand via de gemeente. Deze vragen wij voor u aan mits u alle benodigde stukken bij ons aangeleverd heeft.

Een overzicht van de tarieven vindt u hier.